Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik registrerer du timer

Sist oppdatert: 16.04.2024

1. Gå til Timer i venstremenyen og velg Timeregistrering.

2. Fra kalenderen velger du dato du skal føre timer for. Registrer timeart og fra-til klokkeslett. Timene kan også føres mot en kunde, prosjekt eller ordre dersom de skal faktureres. Dersom kolonnene for disse ikke ligger synlig, må de hentes frem ved å klikke på ikonet for kolonneoppsett. Du kan fordele og splitte timene på ulike timearter eller dimensjoner dersom du oppretter flere linjer på samme dato.

3. Klikk på Lagre Endringer. 

Tips! Følg med på fargekoden på datoene i kalenderen. Grønn betyr at du har tilstrekkelig timeantall, rød betyr at timeantall avviker kraftig og gul betyr at du avviker noe fra timeantall definert av stillingsmalen. 

Dersom du har mange like dager, kan du opprette maler for timeregistrering ved å klikke på plusstegnet. Du kan også redigere eller slette eksisterende maler. Ved opprettelse av ny mal må du legge inn Navn og Beskrivelse. Hver mal angir en forhåndsdefinert registrering av timer, og du kan angi følgende info i oppsettet:

  • Starttidspunkt
  • Sluttidspunkt
  • Timeart
  • Lunsj (valgfritt)
  • Beskrivelse (valgfritt)
  • Prosjekt (valgfritt)
  • Kunde (valgfritt)
Når du står på valgt dato og klikker på en opprettet mal, vil timene automatisk bli ført basert på malen.