Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik nullstiller du lønnskjøring

Sist oppdatert: 22.12.2023

Før du nullstiller en lønnskjøring anbefaler vi å innhente lønnslipper, konteringssammendrag og lønnsposter fra oversiktsvinduet. Dette er fordi en nullstilling vil oppdatere lønnskjøringen med siste endring av faste poster, lønnsarter og skattetrekk på de ansatte hvis det er gjort endringer.

Nullstille lønnskjøring med status Opprettet

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Lønnskjøring. Velg aktuell opprettet lønnskjøring.

2. Klikk på Flere valg og velg Slett lønnkjøring

NB! Det er ikke er mulig å gjenopprette en slettet lønnskjøring. Dersom en lønnsavregning tidligere har vært avregnet, og sendt i en A-melding, er det ikke mulig å slette den. 

Nullstille lønnskjøring med status Avregnet eller Bokført

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Lønnskjøring. Velg aktuell avregnet eller bokført lønnskjøring.

 2. Klikk på de tre kulepunktene og velg Nullstill lønnskjøring
3. Skriv inn den firesifrede koden og velg Nullstill for å bekrefte nullstilling av lønnskjøring. Lønnsavregningen vil nå ha status Opprettet. 
NB! Det tidligere krediterte lønnsbilaget blir ikke automatisk kreditert ved en nullstilling. Hvis det er behov for kreditering av tidligere bilag må det gjøres manuelt i Regnskapsmodulen.