Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik utbetaler du feriepenger for en ansatt over 60 år

Sist oppdatert: 29.04.2024

Det året en ansatt fyller 60 år gis det etter ferieloven rett på en ekstra uke ferie og ekstra feriepenger. Feriepenger utbetalt i ferieåret er, for de aller fleste, trekkfrie. Dette gjelder for øvrig ikke feriepengene for den 6. ferieuken for ansatte over 60 år.

Vær også oppmerksom på at opptjeningen starter det året den ansatte fyller 59 år. Loven gir den ansatte over 60 år kun rett på ekstra 2,3 % feriepenger for feriegrunnlag inntil 6G (6 ganger grunnbeløpet i folketrygden). Grunnlag som går over 6G blir beregnet med selskapets standardsats for feriepenger. 

Systemet vil automatisk etterleve disse kravene. Har du imidlertid behov for en særskilt løsning for ansatte over 60 år, eller ønsker å forstå hvordan systemet fungerer, kan du lese denne artikkelen.

Finn grunnbeløpet i systemet

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Lønn.

2. Velg fanen Feriepenger

3. Klikk på Innstillinger for å se gjeldende Grunnbeløp.

Ignorere grunnbeløpet

Ved å sette hake ved Ignorer grunnbeløpet under Lønnsinnstillinger, vil systemet beregne hele feriepengegrunnlaget med selskapets standardsats, og ekstra 2,3 % for ansatte over 60 år og med feriepengegrunnlag over 6G. Det er også mulig å ta bort (den lovpålagte) 6. ferieuken for ansatte over 60 år. 

Grunnbeløpet i systemet oppdateres automatisk i henhold til gjeldende regler. Ettersom grunnbeløpet blir fastsatt av Regjeringen med tilbakevirkende kraft, kan det oppstå et mindre avvik mellom feriepenger under Lønnsmodulen og bokførte feriepenger i Regnskapsmodulen mellom fastsettelsesdatoen og 1.mai hvert år. Vær derfor oppmerksom på at feriepenger under Lønnsmodulen vil være korrekt, og bokført verdi må korrigeres. 

Utsett å utbetale 6. feriepengeuke

Den måneden du velger å utbetale feriepenger kan du ta bort haken for Inkluder 6.ferieuke. Vær oppmerksom på at beløpet vil fortsatt ligge i systemet fordi dette er lovpålagt er det ikke mulig å slette beløpet.