Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik registrerer du inntektsmelding

Sist oppdatert: 17.04.2024 

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg InntektsmeldingDersom du ikke finner valget i venstremenyen kan det skyldes at du ikke har fullført aktivering. 

2. Klikk på Ny inntektsmelding. 

3. Fyll inn ansatt og arbeidsforhold, og klikk på nedtrekkslisten tilhørende Velg ytelse for å registrere ytelse.

4. Klikk på Lag inntekstmelding.

5. Se over følgende felter:

  • Arbeidsgiverinformasjon: Informasjon om arbeidsgiver. Systemet vil hente informasjon fra firmaoppsett og brukerinformasjon for brukeren som oppretter inntektsmeldingen, men dette kan overstyres.
  • Arbeidstaker som inntekstmeldingen gjelder: Informasjon om arbeidstakeren. Systemet vil hente informasjon om arbeidstaker fra ansattkortet.

6. Klikk på nedtrekkslisten tilhørende Årsak til innsending. Du kan velge mellom Ny eller Endring.

7. Velg Lagre og fortsett. 

7. Legg inn dato for første fraværsdag. 

8. Legg inn beregnet månedslønn manuelt, eller klikk på Kalkuler:

Velg en beregningsmetode og klikk Bruk kalkulert dersom du ønsker dette. Er du usikker på hvordan grunnlaget beregnes kan du lese mer om dette her.

9. Fyll ut resten av skjemaet:

  • Sykepenger i arbeidsgiverperioden: Vær oppmerksom på at første dag i siste arbeidsgiverperioden må være lik Første fraværsdag under Arbeidsforhold. Det er dette sykefraværet som sendes inn og som gjelder når dager telles. Tidligere arbeidsgiverperioder som er oppgitt før kan være før første fraværsdag.
  • Refusjon: Fylles kun ut dersom det er utbetalt refusjon i perioden. 
  • Lovbestemt ferie: Fylles kun ut dersom arbeidstakeren har avviklet ferie i perioden. 
  • Naturalytelser: Legg til den/de naturalytelsen(e) som faller bort i perioden.

 

10. Klikk på nedtrekkslisten til høyre for Lagre og velg Send inn inntektsmelding. 

For å kunne levere inntektsmelding må systemet ha oppsett mot Altinn.

NB: Dersom du har sendt inn en inntektsmelding som inneholder feil, eller det er endringer i inntekt/arbeidsforhold, må du levere en ny melding til NAV. Les mer.

Dersom du skal levere inntektsopplysning for flere arbeidsforhold per ansatt må du opprette en inntektsmelding per arbeidsforhold. Du kan benytte funksjonen "Opprett ny med denne inntektsmeldingen som mal" på for å forenkle dette: