Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Ambulerende Arbeidsgiveravgift

Sist oppdatert: 08.05.2024

Dersom du har ansatte som arbeider 50 prosent eller mer av sin arbeidsmåned i en annen arbeidsgiveravgift-sone (aga-sone) enn den virksomheten er registrert i kan du registrere dette ved hjelp av ambulerende arbeidsgiveravgift som aktiveres i selskapets lønnsinnstillinger.

 

Føre arbeidstimer mot prosjekt der dimensjonen prosjekt er styrt mot en aga-sone.

1. Gå til Dimensjoner i venstremenyen og velg Prosjekt. Opprett ny dimensjon ved behov og klikk på pilen for å velge Arbeidsgiveravgiftsone.

 

Alternativt kan du søke opp sonen ved å klikke Finn sone og skriv inn kommunenavn.
Dersom brukeren fører timer mot prosjektet vil også aga-sone følge prosjektet ved overføring av timer til lønn. Selve beregningen av arbeidsgiveravgiften vil skje under a-melding.

Føre lønnspostermot aga-sone direkte i lønnsavregning

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg LønnsavregningOpprett en ny lønnsavregning som vanlig.

2. Klikk på ikonet for kolonneoppsett og finn Sone. 

3. Fyll ut soner direkte på lønnspostene. Lønnsposter som føres uten sone vil beregnes ut ifra den sonen som er registrert på selskapet under lønnsinnstillinger juridisk enhet.

4. Lagre og Avregn lønnsavregningen

5. Gå til Lønn i venstremenyen og velg A-melding. Klikk på A-meldingsdetaljer.

6. Klikk på pilene for å navigere til den perioden du skal sende A-melding på og klikk på Beregn ambulerende aga.

7. Se over feltene og klikk Bokfør. 

Du vil bli videresendt til bilaget dersom du klikker på bilagsnummeret i sammendraget på neste side. 

Etter bokføring og generering av A-meldingen kan man finne igjen detaljer om arbeidsgiveravgift ved å klikke på fanen Arbeidsgiveravgift. Sum og grunnlag finner du ved å klikke på Periodeoppsummering.

Dersom A-meldingen er rapportert inn med ambulerende arbeidsgiveravgift, kan man ikke generere en tilleggsmelding. Bakgrunnen for dette er at prosentberegningen ved aga-soner kan bli annerledes, som kan føre til at aga-sonen blir innrapportert feil. Derfor kan man ved bruk av ambulerende AGA kun nullstille eller erstatte en tidligere innsendt a-melding. 

 

Konteringssammendrag

Gå til Nøkkeltall i venstremenyen og velg Rapporter. Klikk på Lønn og Konteringssammendrag ambulerende AGA.