Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik betaler du forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Sist oppdatert: 03.08.2023

Det finnes to måter å betale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift (AGA) på i systemet. Det kan gjøres via veilederen til A-meldingen, eller ved å registrere betaling manuelt – som vist i stegene nedenfor.

For å kunne betale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift forutsetter det at status periode er enten mottatt eller mottatt med retningslinje.  

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg A-melding. 

2. Klikk på A-meldingsdetaljer for å manuelt registrere betaling, eller klikk på en valgfri periode for å gå via veilederen til A-meldingen. 

3. Bruk pilene til å navigere deg til den perioden du ønsker å betale.

4. Klikk på kulepunktene og velg Betal f.trekk og aga. 

5. Sett hake ved Forskuddstrekk, Arbeidsgiveravgift og/eller Finansskatt (sistnevnte dukker kun opp dersom det er aktivert på selskapets lønnsinnstillinger).

6. Velg Betalingsdato

7. Velg mellom Send betalinger direkte til bank dersom du har aktivert Autobank eller Legg til betalingsliste for å viderebehandle betalingsposten i bankmodulen. 

Utbetalingsposter genereres per periode, men utbetalingsposter kan korrigeres manuelt i bankmodulen om du ønsker å legge sammen periodene til en termin.

Hvis du ønsker å bokføre betalingen, for eksempel hvis den er betalt manuelt i banken, kan du velge Bokfør betaling. Ønsker du å kun endre statusen på betalingen uten å bokføre den, kan du velge Endre status til bokført og betalt. Vær oppmerksom på at dette valget ikke vil bokføre betalingen.