Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik rapporterer du inn arbeidsforhold i a-meldingen

Sist oppdatert: 03.07.2023

Innrapportering av arbeidsforhold i a-meldingen uten inntektsopplysninger

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg A-melding. 

2. Det er to måter å generere en a-melding på. Enten ved å klikke på perioden du ønsker å sende A-melding for og følge veiviseren eller ved å klikke på A-meldingsdetaljer og følge de neste stegene under. 

Levering og henting av a-melding forutsetter at systemet har oppsett mot Altinn.

3. Velg type melding Bare arbeidsforhold.

4. Klikk på Lag a-melding.
5. Klikk på Oppsummering og pilen for å kontrollere arbeidsforholdene. 
6.Klikk på Send inn. 

7. Klikk på Hent tilbakemelding.

NB! En a-melding som kun inneholder arbeidsforhold, kan kun sendes inn for en periode hvor det ikke allerede er levert full a-melding. 

Dersom du må rapportere inn nye arbeidsforhold etter at en full a-melding er sendt, har du to alternativer:

  • Du kan sende en ny full a-melding for perioden som da erstatter tidligere innsendt a-melding.
  • Du kan sende a-melding for neste periode med kun arbeidsforhold.