Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik lager du en erstatningsmelding

Sist oppdatert: 03.07.2023

En erstatningsmelding er en full a-melding som leverer alt på nytt og erstatter det som tidligere er innsendt for perioden. Erstatningsmelding tar med alle lønnsavregninger i perioden, også de som eventuelt allerede er innsendt via tilleggsmeldinger.

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg A-melding. Klikk på a-meldingsdetaljer.

Levering og henting av a-melding forutsetter at regnskapssystemet har oppsett mot Altinn.

2. Klikk på pilen og velg Generer a-melding. Den nye A-meldingen vil automatisk erstatte forrige innsendte a-melding for samme periode. 
Dersom du ønsker å sende en erstatningsmelding for en spesifikk a-melding gjøres dette under Avansert periodebehandling.
3. Klikk på de tre kulepunktene og velg Erstatt melding

A-melding kan sendes så mange ganger for en periode som bruker ønsker. En ny full a-melding for en periode erstatter alltid den forrige a-meldingen. Det er sperret for å erstatte en full a-melding når det er sendt inn a-melding for mer enn tre perioder etter nyeste a-melding. Da anbefaler vi å sende tilleggsmelding som kun inneholder lønnsposter, og ikke arbeidsforhold. Dersom du likevel har behov for å sende a-melding for mer enn tre perioder tilbake, må dette gjøres via Avansert periodebehandling. 

Det er ikke behov for å sende tilleggsmeldinger på nytt når du erstatter en full a-melding. Er det avvik mellom system og tilbakemelding fra Altinn tyder dette på at det finnes lønnsavregninger for perioden som enten ikke er sendt inn, eller sendt inn dobbelt.

Det er ikke mulig å erstatte en a-melding som er avvist. En avvist melding er i praksis ikke mottatt i Altinn.