Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik henter du avstemmingsrapport for innrapportert lønn

Sist oppdatert: 03.07.2023 

Send en bestillingsforespørsel etter avstemmingsrapporten A06 direkte i systemet. Rapporten du mottar fra Altinn heter A07 og kan brukes til å avstemme arbeidsforhold og lønn. 

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg A-melding. 

2. Klikk på Avstemmingsrapport. 

Levering og henting av avstemmingsrapport forutsetter at regnskapssystemet har oppsett mot Altinn. En avstemmingsrapport vil gi deg mulighet for å hente informasjon om lønnsperioder, arbeidsforhold, opplysninger per ansatt og inntektsinformasjon. 

NB! Hvis du skal ha med informasjon om arbeidsforhold, kan du kun hente frem en periode om gangen. 

3. Velg aktuelle perioder og sett hake ved den informasjonen du ønsker å hente.

  • Sett hake ved Arbeidsforhold dersom du vil liste opp rapporterte stillinger, med rapporterte opplysninger. 
  • Sett hake ved Inntektsinformasjon for å liste opp rapporterte hovedtall for arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og inntektsopplysninger per beskrivelse.
  • Sett hake ved Opplysninger per ansatt dersom du ønsker en egen arkfane som lister opp inntektsinformasjon per ansatt.

4. Klikk på Send forespørsel til Altinn. 

5. Klikk på de tre kulepunktene og velg Last ned for å laste ned avstemming.

Filen du laster ned kan åpnes via Excel. I filen vil det være flere arkfaner med lønnsopplysninger fra AA-registeret og Skatteetaten.

Tips!

Avstemmingsskjemaet kan benyttes for å:

- Kontrollere hvilke datasystem som har sendt inn a-melding for de ulike periodene.

- Se hvilke opplysninger som eksisterer på arbeidsforhold, for eksempel innrapportert start- og sluttdato for den ansatte.

- Kontrollere arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og inntektsopplysninger, for å videre sammenligne det med informasjon som ligger i a-meldingen fra systemet.