Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik oppretter du arbeidsforhold

Sist oppdatert: 17.04.2024

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Ansatte. Klikk på den ansatte du ønsker å opprette arbeidsforhold på. Dersom du ikke har opprettet en ansatt ennå, klikker du på Ny ansatt og fyller ut nødvendig informasjon
2. Klikk på Legg til arbeidsforhold.

3. Sett hake ved Opprett nytt arbeidsfold eller Ta utgangspunkt i eksisterende arbeidsforhold og klikk Neste.

Du må registrere virksomhet og personnummer eller D-nummer på de ansatte. Dette gjør du ved opprettelse av ny ansatt, eller inne på hovedbildet i etterkant.

  • Alle arbeidsforhold skal innrapporteres på selskapets virksomhetsnummer. Dersom den ansatte har flere arbeidsforhold fordelt på virksomheter velges virksomheten hvor den ansatte har høyest stillingsprosent. Dette feltet benyttes også når du sender forespørsel om skattekort. 

  • Her fyller du ut fødselsnummer, eventuelt D-nummer. Både fødselsnummer og fødselsdato er påkrevde felter. Dersom du fyller ut D-nummer må du manuelt legge til korrekt fødselsdato.

 

Feltene under Arbeidsforhold

 

IDHer angir systemet  en unik identifikator for hvert arbeidsforhold. ID opprettes automatisk ved første lagring og kan ikke endres. Det er ofte denne det refereres til dersom du får oppgitt feil i tilbakemelding fra A-ordningen. 

Yrkeskode og Yrkestittel: Systemet henter yrkeskoder fra SSB sin yrkeskatalog. Yrkeskoden bestemmes av arbeidstakerens konkrete arbeidsoppgaver, ikke utdanningsnivå eller stillingstype. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere hvilken yrkeskode som er riktig. 

Startdato: Datoen arbeidsforholdet starter, ifølge arbeidsavtalen. Dersom arbeidsforholdet mangler startdato vil det ikke bli innrapportert i A-meldingen.

Sluttdato: Datoen arbeidsforholdet og arbeidsplikten opphører. 

Virksomhet: Alle arbeidsforhold skal innrapporteres på selskapets virksomhetsnummer. 

Stillingsprosent: Oppgi stillingsprosenten som står i arbeidsavtalen til den ansatte. 

Sett hake ved Sett som standard arbeidsforhold dersom du ønsker at dette arbeidsforholdet skal dukke opp automatisk under hver lønnsavregning. 

Ansettelsesform: Her angir du om ansettelsesformen er fast eller midlertidig. For mer informasjon anbefaler vi at du leser Arbeidstilsynets artikkel om fast og midlertidig ansettelse.   

Arbeidstid: Oppgi den arbeidstidsordningen som står i arbeidsavtalen til den ansatte. For mer informasjon anbefaler vi at du leser Arbeidstilsynets artikkel om arbeidstid.

Timer pr uke full stilling: Oppgi antall arbeidstimer per uke som utgjør en fulltidsstilling for arbeidsforholdet. I en lønnsavregning vil du få advarsel dersom en ansatt går betydelig under/over det som er oppgitt her.
 
Ansiennitet: Dato lønnsansienniteten regnes ut fra.

Lønnsjustering: Dato for siste lønnsendringer.

Sist endret %: Dato stillingsprosenten sist ble endret.

Avlønningstype: Avlønningstypen som er angitt i arbeidsavtalen til den ansatte.

Feltene under Lønn

Her angis avtalt lønn. Hvis månedslønn angis vil timelønn automatisk beregnes basert på månedslønn og 37,5 timers uke ved første lagring. Merk at disse feltet henger tett sammen med lønnsarter. Ved oppsett av lønnsart kan du velge at sats skal hentes fra månedslønn eller timelønn.

Feltene under Dimensjoner

Dimensjoner kan brukes etter behov.
 
Du kan ikke gjenbruke arbeidsforhold eller gjøre endringer på arbeidsforhold som tidligere er innrapportert. Dersom en ansatt slutter og på et senere tidspunkt blir ansatt på nytt, må du opprette et nytt arbeidsforhold på samme ansattnummer.