Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik henter du tilbakemelding for a-melding

Sist oppdatert: 21.11.2023 

Du må hente tilbakemelding enten det er levert en full (standard) a-meldingerstatningsmeldingkun arbeidsforhold, tilleggsmelding eller nullstilling fra regnskapssystemet. 

Levering og henting av a-melding forutsetter at systemet har oppsett mot Altinn.

1. Klikk på Hent tilbakemelding.

2. Fyll ut feltene med ditt personlige brukernavn og passord for SmsPin (pålogging til altinn), og klikk Neste. 
3. Tast inn pinkoden du mottar på SMS. 
4. Kontroller Status periode og Tilbakemelding på tilbakemeldingen. 

Ulike statuser på a-melding:

Mottatt: Alt er ok, ingen ytterligere handlinger kreves.

Mottatt med retningslinje: A-meldingen er mottatt i Altinn, men det er noe som feiler på valideringen i Altinn. Det kan for eksempel være at refusjonsgrunnlaget er positivt, dette tallet forventes alltid negativt. Er det for eksempel feil utbetalt fra NAV så må en innberette med motsatt fortegn. Er det feil må det rettes, men retting er ikke nødvendig hvis det er riktig. Da trenger du ikke å sende inn ny a-melding.

Mottatt med øyeblikkelig avvik: A-meldingen mottatt i Altinn, men har feilet på validering og blitt forkastet. Denne a-meldingen er ikke regnet som innsendt og må sendes på nytt. Oppsummering av hva som er feil finnes under Tilbakemelding.

Avvist: denne a-meldingen er blitt avvist ved innsending og blir ikke registrert som mottatt i Altinn. En avvist a-melding kan ikke erstattes eller nullstilles, fordi den ikke er ansett som mottatt i Altinn. En ny full a-melding må sendes inn. Er den avviste meldingen en erstatningsmelding så vil forrige melding ligge som gyldig melding i Altinn, og det er denne som blir gjeldende for rapportering inntil den erstattes eller nullstilles. Er den avviste meldingen en tilleggsmelding som ikke skulle vært sendt inn, trenger du ikke å foreta deg noe. Denne avvisningen vil ikke påvirke tidligere innsendt a-melding i perioden, da den kun kommer i tillegg og ikke erstatter noe.

 

Se også: A-ordningens veiledning