Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik endrer du innsendt inntektsmelding

Sist oppdatert: 17.04.2024 

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Inntektsmelding. 

2. Klikk på de tre kulepunktene og velg Opprett ny med denne inntektsmelding som mal. 

3. Klikk på Lag inntektsmelding. 
4. Klikk på nedtrekkslisten tilhørende Årsak til innsending, velg Endring og Lagre og fortsett. 

5. Fyll inn skjemaet med endringene.

6. Klikk på pilen til høyre for Lagre og velg Send inn Inntektsmelding.

For å kunne levere inntektsmelding må systemet på forhånd ha oppsett mot Altinn

Merk at Nav alltid vil ta utgangspunkt i den siste innsendte meldingen. Det er derfor ikke nødvendig å slette forrige inntektsmelding.