Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik sluttmelder du arbeidsforhold

Sist oppdatert: 10.04.2024

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Ansatte. Klikk på den ansatte som skal sluttmeldes. 
2. Klikk på Gå til detaljer.  
3. Legg inn sluttdato og velg Årsak til sluttdato ved å klikke på nedtrekkslisten. Årsak til sluttdato er påkrevd i a-meldingen og du får derfor ikke lagret uten å ha fylt inn dette.

Har du glemt å sluttmelde et arbeidsforhold tilbake i tid? Ikke noe problem. Sett sluttdato til ønsket dato. Endringen blir med på A-melding for neste periode som sendes inn.
4. Klikk Lagre, og deretter Sett ansatt som inaktiv. Det vil fortsatt være mulig å søke opp den ansatte i en lønnsavregning selv om vedkommende er inaktiv. 

Dersom den ansatte skal over i ny stilling kan du velge Opprett nytt arbeidsforhold. 

Dersom den ansatte har et annet arbeidsforhold enn det som er sluttmeldt kan du velge Lukk. 

Skatteetaten tillater å rapportere lønnstranser i A-melding på en ansatt uten aktivt arbeidsforhold. Det er dermed ikke behov for å endre på sluttdatoer ved for eksempel utbetaling av sluttoppgjør feriepenger, bonus, etterbetalinger av lønn, overtid o.l.etter at arbeidsforholdet er sluttmeldt. Vær oppmerksom på at du ikke endrer opplysningene om arbeidsforholdet.