Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik henter du skattekort for en ansatt

Sist oppdatert: 29.04.2024

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Ansatte. Klikk på aktuell ansatt som du ønsker å hente skattekort for.

NB! Ved årsskifte må du være oppmerksom på hvilket regnskapsår du står i før du henter skattekort

Innhenting av skattekort forutsetter at regnskapssystemet har korrekt oppsett mot Altinn.

2. Klikk på Oppdater Skattekort.
3. Klikk på Send forespørsel til Altinn. Vær oppmerksom på at systemet også henter endrede skattekort på andre ansatte, og i noen tilfeller kan også ansatte med sluttdato få oppdatert skattekort.
4. Velg fanen Hent skattekort og les inn skattekortet når du har mottatt en returfil fra Altinn. Dersom det står et kryss under kolonnen Innlest er filen lest inn i systemet. 

Dersom den ansatte har tabellkort vil feltet Antall måneder trekk bli fylt ut i henhold til skattekortet.

Vær oppmerksom på at dersom den ansatte har prosentkort, må Antall måneder trekk fylles inn manuelt.

  • Gå da til Vis detaljer under Skattekort. 
  • Legg inn Antall måneder trekk og klikk Lagre endringer. 

Merk at denne funksjonen henter en informasjonsfil fra Skatteetaten. Dersom du mistenker at noe er feil skyldes dette i all hovedsak arbeidstakers bestilling av skattekort. 

Her finner du svar på noen av de vanligste henvendelsene support får rundt dette: