Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik bruker utbetalingsfunksjonen

Sist oppdatert: 13.12.2023

Gå til Bank i venstremenyen og velg Utbetalinger. Dette gir deg en oversikt over alle utbetalinger i systemet, og du har følgende fanevalg:

  • Betalingsliste
  • Under behandling
  • Avvist
  • Betalt og fullført

I alle visningsbildene kan du klikke på kolonnevelgeren for å fjerne eller legge til kolonner.

Betalingsliste

Dette er alle betalinger som er klare for å sendes til bank. Velger du Send alle til betaling sendes samtlige betalinger i listen. Ønsker du å bare sende utvalgte betalinger, setter du hake ved disse og klikker på Send til betaling. Før du sender betalingene, kan du se totalbeløpet for de markerte postene. Ved å klikke på nedtrekkslisten får du flere valg.

Hvis du ønsker å bokføre betalingen, for eksempel hvis den er betalt manuelt i banken, kan du velge Bokfør betaling. Hvis du kun ønsker å endre statusen på betalingen uten å bokføre den, kan du velge Endre status til bokført og betalt. Vær oppmerksom på at dette valget ikke vil bokføre betalingen.

Under behandling 

Dette er alle betalinger som er sendt til banken. Du kan klikke på en betaling for å se hvor i prosessen den befinner seg. Betalinger vil ha en av følgende fire statuser:

  • Sendes til bank: Filen er ikke overført fra systemet til Aritma (tidligere ZData).
  • Fil mottatt av ZData: Filen er sendt fra regnskapssystemet, men ikke mottatt i banken. Aritma/ZData overfører filen videre til banken.
  • I bankens forfallsregister: Venter på godkjenning fra banken. 
  • Overført bank: Filen er overført bank, og vil være tilgjengelig i forfallslisten eller godkjenningslisten i nettbanken avhengig av om at om det benyttes Regnskapsgodkjente betalinger (RgB) eller ikke.

NB: Det kan ta noe tid før en betaling får status Overført bank, men dersom en utbetaling ikke blir sendt fra systemet eller Aritma innen en time, kan du ta kontakt med support for videre bistand.


Hvis du vil gå direkte til aktuell leverandørfaktura, kan du klikke på det aktive nummeret under ID, og ved å klikke på Status-logg kan du se hvor i prosessen betalingen befinner seg.

Avvist

Dette er betalinger som av ulike årsaker er avvist av ZData eller banken. Under feltet Statustekst vil du vanligvis finne en forklaring som beskriver hvorfor betalingen har blitt avvist. Dette kan for eksempel skyldes manglende dekning eller ugyldig KID-nummer.

Betalt og fullført

Dette er alle betalingsposter som er betalt i banken og bokført i systemet basert på avregningsreturen fra banken. Du kan klikke på bilagsnummeret tilhørende en betaling for å gå direkte til bilaget.