Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik ser du skjulte innbetalinger

Sist oppdatert: 11.04.2024

Avhengig av bankinnstillinger og bokføringsregler kan du oppleve at enkelte innbetalinger via Autobank ikke vises som verken Innbetalt og bokført eller Innbetalt ingen match, men ligger som skjulte innbetalinger under sistnevnte.

Gå til Innbetalinger i venstremenyen og klikk på fanen Innbetalt ingen match. Sett hake ved Vis skjulte betalinger for å få en oversikt over disse.

Den vanligste årsaken til skjulte innbetalinger er en standard bokføringsregel som aktiveres med regelen Ignorer betaling.
Du kan fritt endre standardregelen, men den aktiveres bare når alle kriteriene i regelen er oppfylt. I eksemplet over innebærer dette at en innbetaling har kommet inn uten å ha oppgitt KID, fakturanummer eller Ekstern konto fra. Da vil innbetalingen bli ignorert/skjult i henhold til denne regelen. Hvis du ønsker å behandle slike føringer manuelt, kan du endre regelen til for eksempel Bokfør uten match.

Som et alternativ eller en overstyrende innstilling til bokføringsreglene, kan du gå til Innstillinger i toppmenyen og velge Bank. Klikk på Bankinnstillinger og sett hake ved Bokfør kun innbetalinger som matcher.

I praksis vil denne innstillingen automatisk skjule eller forkaste alle innbetalinger som systemet ikke klarer å matche mot en salgsfaktura. Hvis du ønsker å selv behandle føringer uten match, kan du fjerne avhukingen herfra, men husk at bokføringsreglene fortsatt kan skjule innbetalingen hvis de ikke er satt opp slik du ønsker.

Skjulte innbetalinger kan ikke korrigeres eller endres på andre måter. Ønsker du å behandle disse føringene på nytt, må du laste inn bankfilen manuelt ved å gå til Innbetalinger og benytte funksjonen Hent og bokfør innbetalingsfil. Manuell opplasting av innbetalinger vil overstyre eventuelle bokføringsregler, men vi anbefaler likevel at du endrer reglene slik du ønsker før du foretar manuell opplasting.