Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Vanlige spørsmål om bankavstemming

Sist oppdatert: 14.04.2024

Hvordan går jeg frem for å sette opp automatisk bankavstemming når jeg har bankintegrasjon på plass?
Automatisk bankavstemming er i hovedsak todelt (gitt at du har en aktiv bankavtale). Du kan be systemet avstemme for deg ved å gå til Innstillinger i toppmenyen og velge Automatisering, og derfra aktivere automatisk bankavstemming. Du er også avhengig av at bankavtalen din inkluderer kontoutskrifter, slik at systemet har bankføringer å jobbe med.

Hva må jeg gjøre dersom jeg starter opp bankavstemming midt i en måned?
Hvis du starter opp midt i en måned og kun deler av avstemmingen blir utført, må du manuelt legge til enten en kontoutskrift for de resterende postene, eller opprette bankpostene manuelt.

Hva kan være feil hvis automatisk bankavstemming ikke fungerer?
Dette avhenger av hvor det stopper opp. Dersom du ikke mottar bankavstemmingsfiler bør du først sjekke med banken din om de faktisk sender disse (gjerne kalt Cam053-filer). Hvis du mottar filer, men systemet ikke avstemmer, kan du gå til Innstillinger og sjekke at automatisk bankavstemming er opprettet. 

Hvordan kan jeg få bort en åpen post som er feilført under bankavstemming? Den har ingen motpost i regnskapet.
Hvis posten er feilført på banksiden (venstresiden) av bankavstemming skal du kunne fjerne den fra Bankavstemming ved å klikke på de tre kulepunktene for den aktuelle kontoen og velge Se kontoutskrifter. Her får du en liste over alle mottatte eller manuelt opprettede bankposter, og fra de tre kulepunktene på linjen kan du fjerne den aktuelle posten.

Hvor legger filene seg når man har klikket på Hent kontoutskrifter?
Disse vil legge seg på venstresiden i bankavstemmingsbildet.

Under Bankavstemming og fanen Kunder, har jeg poster som ikke er avstemt. Hvordan får jeg ryddet i disse? De har ingen match.
Føringer som ligger under Kunder eller Leverandører på Bankavstemming representerer åpne poster. Skal du rydde disse bort må åpne poster lukkes. Hvis du vet at betalingene er gjort i banken kan du bokføre og avstemme direkte fra Bankavstemming.