Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik fungerer innbetalinger

Sist oppdatert: 15.04.2024 

Ved å gå til Bank i venstremenyen og velge Innbetalinger får du en oversikt over alle innbetalinger som er registrert i systemet, både manuelt og via Autobank.

Dersom selskapet mottar innbetalinger på flere kontonumre, vil alle vises i listen. Under kolonnen Konto til kan du se hvilket kontonummer betalinger er knyttet til. Merk at innbetalinger som bokført manuelt via bilagsregistrering ikke vil vises i denne oversikten.


Alle innbetalinger

Under fanen Alle ser du alle innbetalingene som er registrert på selskapet, både de som er registrert automatisk og eventuelle innbetalinger som er lastet opp manuelt. I dette bildet kan du også laste opp innbetalingsfiler manuelt og redigere bokføringsregler.

Hvis du ønsker mest mulig informasjon om en innbetaling, kan du hente frem feltene Fakturanr, Debitor, Kunde, Konto fra og Beskrivelse i kolonneoppsettet.


Ingen innbetalt matchHer finner du alle innbetalinger som er lest inn i systemet, men som systemet ikke har klart å matche automatisk. Disse innbetalingene blir ført mot en interimskonto og må håndteres manuelt. I dette bildet vil du også finne betalinger som har blitt automatisk kreditert og skjult av systemet i henhold til bokføringsreglene som er satt opp. Hvis du vil vise skjulte innbetalinger, kan du sette hake ved Vis skjulte innbetalinger.

Innbetalt og bokført

Her finner du alle innbetalingene som er lest inn og bokført i systemet. Dette inkluderer betalingene som er automatisk matchet og fullført i systemet, samt betalingene som er ferdigbehandlet fra Innbetalt ingen match.