Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik overfører du timer til lønn

Sist oppdatert: 15.04.2024

For å kunne overføre timer til lønn må følgende være på plass:

1. Timearten som brukeren benytter må være koblet mot en Lønnsart. Dette gjøres under Time og Timearter. 
2. Timebrukeren må være knyttet mot en ansatt. Gå til Timer i venstremenyen og klikk på Personer. Klikk på aktuell person og gå til fanen Detaljer. Du knytter her timebrukeren opp mot en Ansatt. 

3. Du kan nå opprette en ny lønnsavregning. Gå til Lønn i venstremenyen, og Lønnsavregning. Klikk på Ny lønnsavregning og fyll ut informasjon. Når lønnsavregningen er opprettet klikker du på Overføringer, og velger Overfør timer til lønn. Merk at timene som overføres til lønn må være godkjent. 

 

4. Sett hake for hvilke timer som skal inkluderes i lønnsgrunnlaget og hvilke ansatte det skal overføres timer for. Avslutt med å klikke på Overfør timer. 
Etter overføring kan du endre timene. Endringene du foretar deg vil kun påvirke lønnsavregningen og ikke de godkjente timene.