Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik registrerer du eksisterende eiendel

Sist oppdatert 12.04.2024

Fremgangsmåten for å opprette en eksisterende eiendel er lik som ved registrering av en ny eiendel, med ett unntak: Ved eksisterende eiendeler vil det være et avvik mellom kjøpspris og inngående regnskapsmessig verdi. Utover dette vil det være to varianter av å registrere en eksisterende eiendel.

Variant 1: Avskrivningskostnadene på eiendelen er bokført i tidligere regnskap til og med forrige regnskapsmåned


I dette tilfellet trenger du kun å registrere kjøpspris og den faktiske regnskapsmessige verdien for eiendelen. Hvis automatisk bokføring er aktivert, vil systemet bokføre avskrivningskostnadene fra og med siste dag i inneværende måned.

Variant 2: Det foreligger påløpte avskrivningskostnader som ikke er bokført

I dette tilfellet settes inngående regnskapsmessig verdi fortsatt til balanseført beløp, men fremfor å velge inneværende måned i feltet Avskrives fra og med, velger du den første måneden i perioden der det mangler bokførte avskrivningskostnader.