Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik oppretter du en ny hovedbrukskonto

Sist oppdatert 25.04.2024

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Kontoplan.

2. Klikk på Opprett ny. Til høyre vil du få opp en visning med blanke felt hvor du manuelt legger inn informasjon om den nye kontoen.

3. Klikk Lagre.

NB! Det er viktig å sette kobling mot årsoppgjør på konti som ikke er inkludert i systemets standard kontoplan. Konto uten kobling mot årsavslutning blir ikke hensyntatt i årsavslutningsmodulen, og dette kan skape store avvik og feil.

 

Informasjon om feltene som fylles ut:

  • MVA-kode: Velg riktig MVA-kode knyttet til hovedbokskontoen.
  • Kontogruppe: Definerer hvor i balanse- og resultatrapporten kontoen havner.
  • Valuta: Velg om det er valutatilknytning på kontoen.
  • Forholdsmessig fradrag MVA: Velg satsgruppen for forholdsmessig MVA
  • PostPost: Hvis det er satt hake her, kan du post post-markere på en hovedbokskonto under åpne poster.
  • Fordelingsnøkkel: Sett eventuell fordelingsnøkkel under kontooppsett.
  • Synlig: Hvis det er satt hake, vil kontoen være synlig under bokføring og andre operasjoner.
  • Sperret: Hvis det er satt hake, vil du ikke kunne bokføre på kontoen.
  • Sperre manuelle poster: Settes det hake her, vil systemet kunne bokføre mot hovedbokskonto, men manuell bokføring vil ikke være tillatt.
  • Påkrevde dimensjoner: Velg eventuelle påkrevde dimensjoner.

Du kan endre et kontonummer i kontoplanen så lenge kontonummeret du endrer til ikke allerede er tatt i bruk. Du vil få opp et varsel før du kan gå videre. Varselet vil fortelle deg at alle transaksjoner, også tilbake i tid, flyttes til nytt kontonummer.