Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik oppretter og bokfører du leverandørfaktura

Sist oppdatert 06.11.2023

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura. I innboksen finner du alle filer som er lastet opp, sendt inn til e-postmottaket eller kommet inn som EHF.

2. Velg aktuell faktura og klikk på Registrer leverandørfaktura.

3. Fyll ut ønskede felt. Dersom OCR-tolk (fakturatolk) er aktivert, vil feltene fylles ut automatisk. Disse kan overskrives.

4. Klikk på Lagre endringer.

Under Leverandørhistorikk finner du bilagsnummer, hvem som har bokført og utført handlingen.

Bokføre leverandørfaktura

1. Fyll ut følgende felt dersom dette ikke allerede er gjort: Leverandør, Fakturadato og Konto under kontering.

2. Klikk på Bokfør.

Du kan skrive spesielle merknader eller kommentarer om en leverandørfaktura under fanen Fritekst. Feltet er kun synlig inne i systemet, og kan endres når som helst i fakturaflyten.