Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik etterfakturerer du mva.

Sist oppdatert 12.04.2024

Et selskap skal ikke fakturere med mva. før omsetningen av avgiftspliktige varer eller tjenester overstiger kroner 50 000,-. Når omsetningsgrensen er passert, må selskapet registreres i mva-registeret i Brønnøysund. 

Selskapet skal registreres fra og med den fakturaen som gjør at omsetningen overstiger kroner 50 000,-

Det kan ta litt tid før søknaden om mva-registreringen godkjennes i Brønnøysundregistreret, og fram til bekreftelse er mottatt kan ikke selskapet sende utgående fakturaer med mva eller føre fradrag for inngående mva. på inngående fakturaer. Etter at bekreftelsen er mottatt og selskapet er mva-registert må du korrigere for tilbakegående avgiftsoppgjør på de inngående fakturaene du har krav på og etterfakturere mva. for de utgående fakturaer som ble opprettet etter at omsetningen oversteg kroner 50 000,-. 

 

Eksempel


Så langt har selskapet fakturert for kroner 49.000,-. Neste faktura som skal sendes er på kroner 5 000,-. Selskapet må da registreres i mva-registeret fordi fakturaen gjør at omsetningen overstiger beløpsgrensen. Fakturaen skal da lages uten å legge til mva., men det bør legges til en tekst om at selskapet er under mva-registrering og at mva vil etterfaktureres. Mens selskapet venter på registreringen genereres det ytterligere en faktura på kr 10 000. Siden selskapet fremdeles venter på å bli mva-registrert må også denne fakturaen lages uten mva. I det selskapet mottar brev fra Brønnøysund om at mva-registreringen er godkjent må du registrere deg som en avgiftspliktig i systemet. Deretter må det etterfaktureres mva. på fakturaen på kroner 5 000,- og kroner 10 000,-. De første fakturaene som utgjorde en total på kroner 49 000,- gjør man ikke noe med, og beløpet blir stående i regnskapet som avgiftsfri omsetning. 

Alternativ 1: Kreditere og lage ny faktura


Det enkleste er å kreditere hele fakturaen og sende en ny faktura til kunden som nå er tillagt mva. Et tips da er å gi beskjed til kunden at det kun er siste faktura som skal betales, eventuelt mellomlegget dersom første faktura allerede er betalt.

Alternativ 2: Fakturere kun mva.


1. Opprett ny faktura
2. Legg inn en vare eller tjeneste med korrekt momskode
3. Legg inn den samme varen eller tjenesten, men med momskode 6: 0% - Mvafritt salg, utenfor loven.
4. Kontroller at nettosum er null og at mva. er korrekt
5. Klikk på Kommentar og skriv for eksempel «Etterfakturering av mva»
6. Klikk på Fakturer og send

Endring i mva-oppgaven


I henhold til lovverket kan du ikke tilbakedatere en faktura mer enn 14 dager. Dersom datoen på originalfakturaen og etterfakturering av mva. er i ulike mva-perioder, vil mva. komme på oppgaven som gjelder for den nåværende perioden. Du kan dermed få et negativt beløp i post seks i mva-oppgaven. I så fall kan du legge inn en melding til Altinn under merknader i mva-meldingen som forklarer det negative beløpet. Eksempel på tekst: "Negativ omsetning i post seks skyldes etterfakturering av mva. etter registrering".