Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik korrigerer du et bilag

Sist oppdatert 11.04.2024

Når du korrigerer et bilag, blir det originale bilaget kreditert og nye føringer blir gjort. Korrigeringen kan gjøres via bilagssøk eller funksjonen Leverandørfaktura.

Korrigering av bilag via Leverandørfaktura
1. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Leverandørfaktura.

2. Velg aktuell faktura som skal korrigeres.

3. Klikk på pilen oppe til høyre og velg Korriger.

Nå åpnes konteringslinjene og fakturahodet opp. Den originale føringen blir kreditert og du gjør føringen på nytt.

Korrigering av leverandørfaktura bilag via bilagssøk

1. Gå til Regnskap og klikk på Søk på bilag.

2. Velg aktuelt bilag. Klikk på tre kulepunktene og Korriger bilag

Alle felter blir åpnet for korrigering. Vær oppmerksom på følgende:

 

  • Du må opprette en ny betaling dersom du har sendt en faktura til betalingsliste, men ikke betalt den enda. Hvis du allerede har betalt fakturaen via bankintegrasjon, vil kun fakturabilaget bli justert. Hvis du har registrert en manuell betaling, vil du ha muligheten til å korrigere fakturaen alene eller slette den tilknyttede betalingsmodulen.

  • Hvis du har knyttet fakturaen til en betaling i bankmodulen, kan du ikke bytte leverandør. Hvis betalingen er registrert manuelt, må du slette betalingsbilaget dersom du vil bytte leverandør.

  • Dersom fakturaen er periodisert, må du periodisere på nytt etter å ha gjort nødvendige korrigeringer som påvirker kontering av periodiseringsbilaget. Du kan velge funksjonen Periodisering på de aktuelle bilagslinjene og lagre periodiseringen før du gjør korrigeringen.

  • Hvis du korrigerer et bilag med MVA-korreksjon, må du huske at dette kan påvirke innsendt MVA-oppgave. Du kan enten sende inn MVA-oppgaven på nytt eller ta hensyn til korreksjonen i neste MVA-oppgave.    Hvis du bruker ordinær bilagsregistrering og ikke benytter deg av funksjonen Leverandørfaktura, kan du lese mer om hvordan du kan korrigere bilag i bilagsregistrering.