Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik registrerer du en ny eiendel

Sist oppdatert 12.04.2024

Før du kan registrere en ny eiendel, må du først bokføre kjøpet og sikre at balansekontoen har en saldo. Eiendelsregisteret sjekker saldoen på den valgte balansekontoen, og hvis det beløpet som er angitt i registeret overstiger den bokførte saldoen, vil du få et varsel om at det ikke er tilstrekkelige midler på balansekontoen. Du vil da bli bedt om å kontroller da balansekonto eller dimensjoner.


1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Eiendeler.

2. Klikk på Registrer ny eiendel.

3. I det første feltet oppgir du informasjon om eiendelen. Hvis eiendelen allerede har blitt avskrevet i tidligere perioder, kan den regnskapsmessige verdien avvike fra kjøpsprisen. Hvis dette er tilfelle, kan du lese mer om hvordan du registrerer eksisterende eiendeler. Systemet vil automatisk velge avskrivningskonto og saldogruppe basert på balansekontoen som er oppgitt.
4. Angi driftskontoen som avskrivningskostnader skal posteres mot i feltet for avskrivningskonto. Ved registrering av en ny eiendel skal inngående regnskapsmessig verdi være lik kjøpspris. Du kan angi en utrangeringsverdi hvis det er relevant.
5. Aktiver La systemet bokføre avskrivningen automatisk i regnskapet om du ønsker dette. Automatisk bokføring av avskrivningskostnader baseres på eiendelens regnskapsmessige verdi og levetid. Du kan overstyre den foreslåtte levetiden basert på balansekontoen. Systemet vil også automatisk beregne skattemessig avskrivning basert på eiendelens verdi og angitt saldogruppe. Klikk på Lagre når all informasjon om eiendelen er lagt inn.
6. Du vil nå få opp følgende beskjed hvis du har aktivert automatiske avskrivinger på eiendelen:

Eiendeler i saldogruppe A, C eller D

I saldogruppene A, C eller D vil summen av eiendelene per gruppe danne grunnlaget for eventuell negativ saldo etter realisasjon. Disse vil overføres frem og tilbake mellom negativ saldo eller hovedbok for gruppen det gjelder i årsavslutningsmodulen.

Eiendeler i saldogruppe E, F, G, H eller I

Eiendeler i saldogruppe E, F, G, H og I skal behandles enkeltvis og ha ett saldoskjema per eiendel i næringsspesifikasjonen. Derfor er det kun mulig å registrere en eiendel per hovedbokskonto.

Ved realisasjon av driftsmidler i disse gruppene, blir saldo overført til gevinst- og tapskonto automatisk dersom du bruker årsavslutningsmodulen. Bruker du ikke systemets årsavslutningsmodul, anbefaler likevel å overholde denne rutinen.