Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Dine rettigheter og oppsett i Altinn: Mva-melding

Sist oppdatert 27.10.2023

For å kunne levere mva-melding fra systemet må korrekt organisasjonsnummer må være registrert under Innstillinger og Firmaoppsett.

Det er dine rettigheter for selskapet som bestemmer om du får levere mva-meldingen eller ikke. Du må som person logge på ID-porten/Altinn fra programmet.

Dersom du vil gjennomføre hele prosessen med å fylle ut og sende inn mva-meldingen, må du ha en eller flere av følgende roller for det organisasjonsnummeret du skal levere for:

  • Begrenset signeringsrett
  • Kontaktperson NUF
  • Regnskapsfører med signeringsrett

Har du derimot kun en eller flere av rollene nevnt nedenfor for det organisasjonsnummeret du skal levere for, kan du fylle ut mva-meldingen, men ikke sende den inn. Da må en annen bruker (som har en av de tre rettighetene nevnt ovenfor) logge inn i regnskapssystemet senere for å fullføre innsendingen.

  • Ansvarlig revisor
  • Regnskapsmedarbeider
  • Regnskapsfører uten signeringsrett
  • Revisormedarbeider

Husk å legge inn/endre bankkontonummer på selskapet dersom det er mva. tilgode. Les mer på skatteetatens nettside. For hjelp med innsending av RF-1520 i Altinn må Skatteetaten kontaktes.