Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik oppretter du en ny faktura

Siste oppdatert 15.04.2024

1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Faktura. Klikk på Ny Faktura.

2. Klikk i søkefeltet Velg kunde for å søke opp en eksisterende kunde. Dersom du ønsker å sende denne fakturaen til mer enn én kunde, velg Legg til flere. Velg Opprett ny kunde fra oversikten dersom du vil velge en kunde som ikke allerede eksisterer.
3. Gå til varelinjen. Klikk i feltet Velg produkt for å legge til eksisterende produkter til fakturaen. Her vil du også få opp valg om å opprette et nytt produkt dersom det ikke finnes fra før. Klikk på kolonnevelgeren dersom du ønsker å hente frem andre kolonner som dekningsbidrag eller dekningsgrad.

Dersom produkt og kunde er omfattet av en prisavtale, indikeres dette med et info-ikon i kolonnen Pris eks. mva ved siden av den gjeldende prisen for prisavtalen.

4. Som standard vil forfallsdato automatisk være 14 dager etter fakturadato, men dette kan overstyres per faktura. Standard betaling- og leveringsbetingelser kan også endres under salgsinnstillinger eller per kundekort.

5. Dersom du har registrert mer enn en driftskonto i systemet, kan du velge hvilken bankkonto den aktuelle fakturaen skal betales til. Klikk i feltet Betales til konto og velg ønsket konto fra nedtrekkslisten.

Sende faktura

Klikk på forhåndsvisningsikonet for å se fakturaen, og velg deretter mellom å lagre den som kladd for senere bruk eller fakturere og sende den. Etter sending, kan du bruke kommentarikonet for interne notater, og få tilgang til flere alternativer ved å klikke på nedtrekksmenyen til høyre for Send faktura

 

Hvis du har aktivert automatisk utsendelse av faktura, blir fakturaen liggende i kø til den sendes ut automatisk på fakturadato. Det er imidlertid mulig å overstyre dette og sende ut fakturaen med det samme. Når du klikker på Fakturer og send vil du få opp informasjon om at fakturaen har fakturadato frem i tid. Her tar du stilling til om du ønsker å sende ut på fakturadato eller umiddelbart.