Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik oppretter du en ny prisavtale

Sist oppdatert 15.04.2024

1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Prisavtaler. Klikk på Ny prisavtale for å opprette en ny prisavtale. Systemet vil nå ta deg gjennom en veiviser for oppretting av prisavtale. Klikk Start.
2. Detaljer: Sett navn og beskrivelse på avtalen. Velg om du ønsker en Tidsavgrenset eller Løpende. Velger du førstnevnte må du angi start- og sluttdato i påfølgende felt. Klikk på Neste.
3. Avtaletype: Velg om avtalen skal gi Rabatt, Påslag eller en fastpris. Ønsker du en fastpris, velger du Sett pris manuelt og skriver ønsket pris i påfølgende felt. Verdier du angir for rabatt og påslag vil registreres som prosent. Klikk på Neste. 
4. Produkter: Sett hake ved de produktene du ønsker prisavtalen skal gjelde for og klikk på Neste.
5. Avtaler: Her ser du en produktoppsummering over opprettet prisavtale. Klikk på ikonet for søppelspann for å fjerne en avtaletype. Klikk på Legg til ny avtaletype dersom du ønsker dette. Klikk på Neste.
6. Kunder: Sett hake ved de kundene du ønsker at prisavtalen skal gjelde for. Sett hake ved Bruk på alle kunder dersom du ønsker dette. Klikk på Neste.
7. Oppsummering: Her ser du en oversikt over prisavtalen. Klikk på ikonet for søppelspann for å fjerne en avtale. Velg Opprett prisavtale eller velg Tilbake dersom du vil gjøre endringer. Du kan også gjøre endringer etter at prisavtalen er opprettet.
8. Klikk på Lagre avtale for å lagre avtalen. Klikk på de tre kulepunktene for å avslutte eller slette prisavtalen. Du kan fritt endre eksisterende prisavtaler fra avtaleoversikten. Merk at når en prisavtale endres vil endringene kun påvirke faktura som opprettes etter at endringene i avtalen er lagret.


NB! Dersom en kunde og et produkt er inkludert i en aktiv prisavtale, vil systemet automatisk hente pris på produkt fra avtalen. Har du flere aktive prisavtaler på samme kunde og produkt, vil systemet automatisk hente den laveste prisen.