Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik håndterer du innstillinger for salgsfaktura

Sist oppdatert: 16.04.2024

Gå til innstillinger i toppmenyen og velg Salg.

Salgsfaktura

Forklaring til feltene:

Standard salgskonto: Hvilken salgskonto fremtidige produkter som opprettes vil bli tildelt. Dersom du endrer standard salgskonto vil du få valget om standarden skal settes på alle produkter, eller kun på produkter med gammel standard salgskonto.

Konto for øredifferanse: Konto som skal brukes ved øredifferanse. Det er vanlig å bruke konto 7740 – Øredifferanser.

Standardkonto for periodisering
: Her velger du hvor balansebeløpet ved periodiseringer skal være.

Antall desimaler i visning av antall og pris: Antall desimaler som skal vises ved utfakturering.

Antall desimaler ved avrunding: Antall desimaler systemet skal runde av til. Velger du ingen desimaler vil systemet runde beløp opp til nærmeste krone ved utfakturering.

GLN (Global location Number): Dette er et globalt nummersystem for identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner.

Standard salgskonto per mva-kode

Aktiver standard salgskonto per mvakode dersom du ønsker at systemet skal foreslå standardkontoer per mva-kode på varelinjer i tilbud, ordre og faktura. Standard salgskonto bli overstyrt ved aktivering.

Klikk på redigeringsikonet for å endre mva-kode eller hovedbokskonto. Dersom du endrer standard hovedbokskonto på en mva-kode, vil dette automatisk oppdateres på alle aktuelle produkter.

Sett hake ved Vis mvakoder på produktkortet dersom du ønsker å endre kobling til et enkelt produkt. Endringene du foretar vil kun reflekteres på produktet, og vil ikke endre satte standardinnstillinger.

Kunder

Her setter du standard kredittdager for kunder. Antall kredittdager er hvor mange dager det er mellom fakturadato og forfallsdato. Dersom du ønsker at enkelte kunder skal avvike fra standarden, kan dette overstyres på kundekortet. Sett hake ved Tillat lagring som potensiell kunde dersom du ønsker at kunder lagres som leads.

Elektroniske faktura

Her kan du aktivere fakturaprint og EHF. Ved å klikke på Aktiver vil du bli sendt direkte til markedsplassen. Her kan du også kjøpe andre funksjoner og utvidelser tilknyttet systemet.