Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik oppretter du en utsendelsesplan

Sist oppdatert 15.05.2023

Ved å opprette en utsendelsesplan kan du selv definere hvilke utsendingsmetoder, og i hvilken prioriteringsrekkefølge systemet skal anvende disse for utsending av faktura. Du kan sette opp flere utsendelsesplaner og tilegne dem spesifikke kunder. Merk at utsendelsesplan for ordre, tilbud og purring kun kan bestå av «Send på epost».

NB! For å bruke utsendelsesplan må det være satt opp standardblankett. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Salg. Klikk på Blankettoppsett.

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Utsendelse. Velg fanen Faktura og klikk på Opprett ny utsendelsesplan.
2. Sett navn på utsendelsesplanen. Klikk i feltet tilhørende Prioritet x for å velge utsendelsesmetode. Klikk på knappen til høyre for feltet for å slette prioritet.


3. Klikk på Legg til prioritet for å legge til flere prioriteter. Sett hake ved Bruk som standard utsendelsesplan dersom du ønsker at systemet automatisk skal velge denne for nye kunder. Klikk på Lagre.

Prioriteringsrekkefølgen er lagt opp slik at systemet først vil se om kunden kan motta faktura etter første betingelse, deretter går den videre til andre betingelse og så videre.

4. Klikk på x kunder på aktuell utsendelsesplan for å frem oversikt over hvilke kunder utsendelsesplanen gjelder for. Klikk på Legg til kunde for å legge til flere kunder. Klikk på søppelspannet for å fjerne kunde fra aktuell utsendelsesplan.


5. Aktiver Automatisk utsendelse ved fakturering dersom du ønsker dette. Da vil fakturaen sendes automatisk når du klikker på Fakturer og send i fakturabildet. Klikk på de tre kulepunktene på aktuell utsendelsesplan for å få frem diverse redigeringsmuligheter.