Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik håndterer du fanene under timeregistrering

Sist oppdatert: 15.04.2024

Du finner seks ulike faner under timeregistrering. 

Registrering

Registreringsbildet brukes for å føre timer.

Timeliste

Timer som skal sendes til godkjenning sendes fra fanen Timeliste.

Totaler

Dette er en oversikt over antall timer med utvalg på aktuelle dimensjoner og valgt periode presentert med grafer for en forenklet visning.

Timesaldo

Timesaldo er en beregning av alle timer som er forventet innenfor en stillingsmal pluss/minus registrerte timer. En positiv timesaldo indikerer at brukeren har registrert timer utover antall timer i sin stillingsmal, og en negativ timesaldo indikerer det motsatte.

Ferie

Ved å registrere ferie vil ikke manglende timeføring påvirke timesaldoen for perioden. Du legger inn en beskrivelse og fra-til-dato.

Godkjenning

Fanen Godkjenning er kun synlig for deg som godkjenner timer på vegne av et team.