Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik lager du oppsett for reise og utlegg

Sist oppdatert: 11.10.2023

Når en reiseregningsintegrasjon er aktivert i regnskapssystemet, kommer det automatisk et sett forhåndsdefinerte koblinger mellom reisetyper, lønnsarter og hovedbokskontoer. Hvis du lager egendefinerte reisetyper i reiseregningsintegrasjonen må du koble disse med lønnsart eller hovedbokskonto første gang de tas i bruk. 

 

1. Gå til Lønn i venstremenyen og klikk på ikonet for lønn.

2. Klikk på en av reiseregningene.

Bruk av reiseregninger forutsetter at en integrasjon er aktivert på forhånd. 

3. Klikk på de tre kulepunktene og velg Reisetyper og kontoinnstillinger.
4. Klikk på forstørrelsesglasset for å finne en passende en lønnsart eller hovedbokskonto (utlegg).