Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Dette er viktigste du trenger å vite om bankinnstillinger

Sist oppdatert: 28.05.2024

Bankinnstillinger

Under Bankinnstillinger kan du sette opp ulike innstillinger som påvirker hvordan systemet håndterer betalingsfiler. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Bank. Deretter går du til fanen Innstillinger for bank.  

Regnskapsgodkjente betalinger

Du kan velge om du ønsker å aktivere regnskapsgodkjente betalinger (RGB) på selskapet. Dersom dette aktiveres på selskapet, kan du godkjenne utbetalinger direkte fra systemet istedenfor å måtte ettergodkjenne betalingene i nettbank. For å aktivere RGB, må du være bankadministrator.

Bankinnstillinger

Her kan du endre akseptabelt differansebeløp ved innbetaling. Dette beløpet reflekterer den differansen systemet vil akseptere for å bokføre en innbetaling mot en faktura med feil sum. 

Du velger også konto for bank- og kortgebyr. Denne er automatisk satt til standardkonto 7770 - Bank- og kortgebyr. 

Hvis du setter hake ved Bokfør kun innbetalinger som matcher, vil systemet kun bokføre innbetalinger som matcher med salgsfakturaer. Alle andre innbetalinger vil bli ignorert fullstendig. Les mer om konsekvensene av dette under Skjulte innbetalinger.

Autobank 

Du kan ignorere disse valgene hvis du bruker Autobank. De vil ikke påvirke Autobank-avtalen, og er kun relevante i visse tilfeller der betalinger håndteres manuelt. 

Mellomkontoer

Her kan du konfigurere mellomkontoer for innbetalinger, utbetalinger og lønn. Betalinger som systemet ikke klarer å automatisk føre på riktig konto, vil bokføres mot disse mellomkontoene. Mellomkonto for innbetalinger brukes når det kommer inn innbetalinger som systemet ikke klarer å matche automatisk, og som derfor må håndteres manuelt.

Bokføringsregler i bankavstemming

Her kan du sette opp nye regler eller redigere eksisterende bokføringsregler for bankavstemming. Har du flere bokføringsregler, kan du endre prioritert rekkefølge på reglene ved å klikke på Rediger prioritert.  

Klikker du på Legg til ny regel, vil du bli tatt gjennom en veiviser for oppsett.  

I det første steget i veiviseren må du skrive inn navn på regel og velge hvilken bankkonto regelen skal gjelde for. Du kan også velge om regelen skal brukes manuelt eller automatisk. 

Velger du automatisk, vil systemet bokføre og avstemme poster i bakgrunnen forutsatt at automatisk bankavstemming også er aktivert. Velger du manuelt vil systemet varsle deg i bankavstemmingsbildet. 

I steg to lager du et filter for regelen og velger hvilke betingelser systemet skal søke etter i banktransaksjoner. Du kan kombinere flere betingelser. Deretter velger du hvilken regnskapskonto regelen skal bokføres på, og om du ønsker å knytte regelen til et prosjekt eller en avdeling. I det siste steget vil du få et sammendrag av regelen som er satt opp.