Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik håndterer du feriepenger i Lønnsinnstillinger

Sist oppdatert: 02.05.2024

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Lønn.

2. Velg fanen Feriepenger.

Ignorer grunnbeløpet vil kun påvirke arbeidstakere over 60 år. Ved å sette hake vil systemet beregne tilleggssats på hele feriepengegrunnlaget, og ikke bare opp til 6G slik lovens minstekrav tilsier. Ved å registrere feriepengegrunnlag kan du manuelt legge inn feriepengegrunnlag per ansatt og eventuelt endre feriepengesats per ansatt.

 

3. Klikk på Endre innstillinger.

Her kan du endre oppsett for trekk i fastlønn i feriemåned

Endre standard hovedbokskonto for feriepenger og endre standard feriepengesats for selskapet.