Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik benytter du nummerserier

Sist oppdatert: 10.04.24

Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Nummerserier.
Systemet viser automatisk nummerserier for inneværende regnskapsår, men du kan velge å sette hake ved Vis alle regnskapsår for å se nummerseriene for tidligere år. Nummerseriene er kategorisert i Regnskap, Salg, Kontoer og Andre serier.

Kolonnene i oversiktsbildet er delt inn i følgende kolonner, avhengig av hvilken gruppering du står i:

 • Navn på nummerserie
 • Eventuell kommentar
 • Fra nr
 • Til nr
 • Neste nr
 • Oppgave
 • Lik fakturanr. (Regnskap)
 • Samlekonto (Kontoer)
 • Aktiv

Disse feltene kan fritt endres så lenge en nummerserie ikke overlapper med en annen. I kolonne for Lik fakturanr. kan du velge om nummerserien skal følge fakturanummer, og i aktiv-kolonnen kan du aktivere/deaktivere en nummerserie.

Ved å klikke på de tre kulepunktene tilhørende en nummerserie kan du velge å sette nummerserien som standard for angitt oppgave, vise ledige numre i serien, finne neste ledige nummer eller eventuelt slette nummerserie. Det ikke er mulig å slette en nummerserie som er i bruk.

 • Vis ledige numre i serien viser alle numre som ikke er benyttet innenfor intervallet oppgitt i nummerserien.
 • Finn neste ledige nr lar systemet automatisk sette neste nummer til det laveste ledige nummeret for å ivareta tett nummerserie.

Du kan også opprette ny nummerserie. Klikk på Ny nummerserie. Merk at det ikke må overlappe med eksisterende nummerserier.