Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik endrer du nummerserie for kunde eller leverandør

Sist oppdatert 11.04.2024

Vi anbefaler å opprette en ny nummerserie hvis du ønsker å endre nummerserien for en kunde eller leverandør. 

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Nummerserier. 

2. Velg nummerserien Kontoer i nedtrekkslisten.

3. Klikk på Ny nummerserie for å opprette eller endre en nummerserie. Dette eksempelet viser opprettelse av ny nummerserie for kunder (debitor).

4. Klikk på et av feltene i den nye nummerserielinjen for å aktivere nummerserien. Hvis du ikke aktiverer nummerserien før du lagrer den, vil systemet avvise den nye nummerserien og du kan risikere å få en feilmelding.

Når du aktiverer en ny nummerserie, åpnes et nytt vindu hvor du registrerer navn, fra nr./til nr., oppgave og samlekonto.

Endre nummerserie uten å opprette ny

Det er i praksis mulig å endre en eksisterende nummerserie, men det kan oppstå naturlige begrensninger som kan føre til feilmeldinger ved endring. Feilmeldinger vil kunne oppstå dersom:

  • Du forsøker å endre verdi i Fra nr etter at nummerserien er tatt i bruk. Dersom neste ledige nummer for eksempel er 100 004, vil du få feilmelding hvis du forsøker å endre første nummer i serien til 100 005. Tilsvarende vil du få feilmelding dersom du endrer nummerserien (til/fra nr.) slik at den ikke inneholder verdiene som allerede er brukt. 

  • Du forsøker du å deaktivere eksisterende nummerserie før det er opprettet en ny. For kunde/leverandør må det alltid være en aktiv nummerserie.