Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik håndterer du kontoer og lønn i lønnsinstillinger

Sist oppdatert: 17.04.2024

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Lønn.
2. Klikk på fanen Kontoer og lønn

Systemets driftskonto, lønnskonto og skattetrekkskonto settes opp under bankinnstillinger.

Bokføringskontoer

Her kan du administrere systemkonti for postering av arbeidsgiveravgift og interimskonto for utbetaling av lønn.

  • Sett hake ved Poster skattetrekk automatisk dersom du ønsker å bokføre trekk til skattetrekkskonto når en lønnsavregning bokføres.
  • Sett hake ved Utleggstrekk skatt til skattetrekkskonto dersom du ønsker å styre samlet beløp for utleggstrekk på skatt på en lønnsavregning mot skattetrekkskonto i remitteringsfilen.

Ansattreskontro

Ansattreskontro må skrus på for hvert selskap det vil brukes på. Velg mellom ved behov eller alle ansatte. Dersom du velger ved behov er det enkelt å opprette en reskontro for en ansatt når du trenger det. En nummerserie opprettes når du klikker på Lagre innstillinger.

Føringer gjort mot ansattreskontro kan enkelt hentes inn og utbetales eller trekkes på en lønnsavregning. Ansattreskontro blir også tilgjengelig i leverandørfaktura/utgift og bilagsføring. 

Annet

Her legger du opp intervall for lønnskjøringer på selskapet. Dette angir standard datointervall ved opprettelse av lønnskjøringer.

  • Sett hake ved Benytte OTP-eksport om du ønsker å bruke OTP-eksport. Setter du hake her, må du også fylle ut feltet Timer per årsverk, som er antall timer som tilsvarer et fullt årsverk i selskapet.
  • Sett hake ved Firmaet krever godkjenning av lønn før utbetaling om du ønsker godkjenning av lønn før utbetaling. Lønnsavregning må da godkjennes før den kan utbetales via systemet.
  • Biarbeidsgiver skattekort. Sannsynligheten for at arbeidsgiver er biarbeidsgiver også ved et årsskifte er svært stor. Som systemstandard er det derfor satt hake for at Biarbeidsgiver skattekort beholdes ved start av nytt år. Dersom du vil at biarbeidsgiver skattekort skal manuelt settes på ved årsskifte, må krysset fjernes.