Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik fører du refusjon av sykepenger arbeidsgiveravgift (aga) 

Sist oppdatert: 21.12.2023

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Lønnsavregning.

2. Opprett en ny lønnsavregning eller klikk på en lønnsavregning med status opprettet

3. Klikk på aktuell ansatt.

4. Legg inn systemets standard lønnsart 910 eller 911 Refusjon sykelønn (aga) og sats med negativt fortegn. Satsen finner du i vedtaket fra Nav.

5. Klikk på Lagre. 

Beregne ekstra arbeidsgiveravgift ved refusjon fra Nav

NAV har besluttet endring for refusjon av sykepenger/permisjon. Refusjon av sykepenger og permisjoner skal redusere lønnsgrunnlaget og vil dermed ikke telle med når det beregnes 5 % ekstra arbeidsgiveravgift. Dette er uavhengig av om arbeidstaker er syk tidlig på året eller etter at fribeløpet på kr 750.000 er passert. Vi anbefaler å føre refusjon på lønnsart 911 hvis du er usikker på om den ansattes lønnsgrunnlag går over fribeløpsgrensen.