Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik periodiserer du manuelle bilag

Sist oppdatert 11.04.2024

Periodisering innebærer at du bokfører kostnader og inntekter i tilhørende regnskapsmessige periode. Du kan periodisere både fremover og bakover i tid.

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Bilagsføring.

2. Før bilaget, og klikk på de tre kulepunktene. Klikk på Periodisering.

3. Legg inn Periode fra og Periode til. 

4. Klikk Lagre periodisering. 

Du kan periodisere kostnader og inntekter for inntil 10 år frem i tid. Du vil kunne se periodiseringsbilaget til tross for at de fremtidige regnskapsårene enda ikke er opprettet.

Vær oppmerksom på følgende: