Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik gjør du opp mva for nye bilag i innsendt termin

Sist oppdatert 15.04.2024

Systemet støtter to måter å gjøre opp bilag for tidligere innsendte mva-meldinger på. Du kan enten sende inn en ny mva-melding for den tidligere terminen, eller kjøre oppgjør fra tidligere terminer i en annen termin.

Metode 1: Sende ny mva-melding for tidligere terminer (anbefalt)

Vi benytter nå et eksempel. Mva. fra 1. termin gjort opp, bokført og betalt. Deretter har det kommet nye posteringer. Du får da se beskjeden Nye transaksjoner under feltet Info. Disse transaksjonene kan kjøres i 1. termin, til tross for at andre terminer er sendt til Altinn og bokført.

1. Klikk på raden for 1. termin for å opprette en ny mva-melding for terminen.

Over mva-oppgaven vil du nå få beskjed om at nye transaksjoner er registrert på denne terminen etter sist innsendelse.

2. Klikk på Klargjør ny mva-melding. Den nye mva-meldingen vil overskrive den forrige, som krediteres og slettes.

3. Du kontrollerer mva-meldingen og sender den inn. Etter signering vil meldingen få status Fullført, og et bilag genereres. Den kan nå sendes til betaling.

Merk at dersom du allerede har betalt den forrige mva-meldingen, så skal du kun betale differansen. Du finner differansen/restbeløp som skal betales ved å sjekke saldo på konto 2740 for aktuell periode. Dersom den forrige ikke er betalt, redigerer du beløpet fra utbetalingslisten i bankmodulen.


Metode 2: Mva-oppgjør for bilag fra tidligere terminer, men oppgjøret gjøres i en annen termin

Hvis du har bilag fra tidligere terminer som ikke er gjort opp for i den terminen de tilhører, kan du kjøre mva-oppgjør for bilagene i en annen termin. Eksemplet under vises når bilag er bokført i en tidligere termin, men de er blitt tatt med i oppgjøret for 2. termin. Dersom det er ført bilag i en tidligere termin etter innsending av denne, vil du få beskjed om at Nye poster er registrert på tidligere terminer etter innsendelse. Du kan se føringene som ikke er oppgjort ved å klikke på Se nye føringer. Dersom du ønsker å ta med disse posteringene fra tidligere perioder, sender du inn ny mva-melding.

1. Klikk på Klargjør mva-melding.

2. Sett hake ved Ta med nye transaksjoner fra tidligere terminer på denne innsendelsen. Da vil posteringer fra tidligere terminer bli inkludert på dette oppgjøret.

3. Klikk på Fortsett.

4. Du kontrollerer mva-meldingen og sender den inn. Etter signering vil meldingen få status Fullført, og et bilag genereres. Den kan nå sendes til betaling.

Dersom en mva-melding inneholder bilag fra tidligere terminer, vil du enkelt kunne se disse ved å klikke på Se nye føringer i infofeltet øverst i mva-meldingen.