Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik setter du opp trekk i lønn for ferie

Sist oppdatert: 29.04.2024

Før du kan utbetale feriepenger for ansatte med fastlønn må du sørge for følgende:

  • Riktig trekk i fastlønn i feriemåned
  • Egendefinerte lønnsarter på fastlønn må ha korrekt oppsett
  • Lønnsarten med hake for trekk i fastlønn for ferie må være lagt inn som fast post på en ansatt

 

Steg 1: Velg metode for beregning av trekk i fastlønn for ferie

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og klikk på Lønn.

2. Velg fanen for Feriepenger. Klikk på Endre innstillinger.
3. Klikk på pilen ved Trekk i fastlønn for ferie føres som og velg den metoden som passer for selskapet:
4. Velg deretter beregningen som passer for selskapet, og klikk på Lagre.

Beregning av trekk i fastlønn i feriemåned som to lønnsposter (anbefalt)

Tariffestet trekk beregnes etter 30/26: 6 dagers arbeidsuke. Bruk med sats: 12 %, ferie: 5 uker 

Ferielovens minstekrav er trekk ved beregningen 25/26: 6 dagers arbeidsuke. Bruk med sats: 10,2 %, ferie: 4 uker + 1 dag

Dersom selskapet er unntatt fra 6 dagers arbeidsuke benyttes beregningene der 5 dagers arbeidsuke er oppgitt som grunnlag:

25/22: 5 dagers arbeidsuke. Bruk med sats: 12 %, ferie 5 uker

21/22: 5 dagers arbeidsuke. Bruk med sats: 10,2 %, ferie: 4 uker + 1 dag

25/21,67: 5 dagers arbeidsuke. Bruk med sats: 12 %, ferie: 5 uker

21/21,67: 5 dagers arbeidsuke. Bruk med sats: 10,2 %, ferie: 4 uker + 1 dag

 

Beregning av trekk i fastlønn i feriemåned som én lønnspost

Tariffestet er –4/26 trekk i fastlønn: 6 dagers arbeidsuke. Bruk med sats 12 %, ferie: 5 uker

Ferielovens minstekrav er +1/26 trekk i fastlønn: 6 dagers arbeidsuke. Bruk med sats 10,2%, ferie: 4 uker + 1 dag

Dersom selskapet er unntatt fra 6 dagers arbeidsuke benyttes beregningene der 5 dagers arbeidsuke er oppgitt som grunnlag:

-3/22 trekk i fastlønn: 5 dagers arbeidsuke. Bruk med sats 12%, ferie: 5 uker

Når systemet beregner trekk i fastlønn for ferie som én lønnspost er det kun selve trekket som rapporteres i feriepengemåneden, og ikke fastlønn. Ved lønnsregistrering benyttes lønnsarten for månedslønn som vanlig, men posten flyttes automatisk til a-meldingsbeskrivelsen Trekk i lønn for ferie når a-melding generes. Det som rapporteres i a-melding i feriemåneden er altså et negativt beløp (for eksempel -4/26 av ordinær månedslønn) med beskrivelsen Trekk i lønn for ferie. Ingenting rapporteres som fastlønn. Dette vil håndteres av NAV og andre som henter lønnsopplysninger fra a-meldingen.

Besøk gjerne Skatteetaten for mer informasjon.

 

Steg 2: Registrere korrekt oppsett for egendefinerte Lønnsarter på fastlønn

1. Gå til Lønn i venstremenyen og klikk på Lønnsarter. Velg aktuell lønnsart.

Bildene viser som et eksempel en egendefinert lønnsart 1000 Fastlønn sommervikar.

2. Velg fanen Innstillinger og sett hake ved Trekk i fastlønn for ferie.

På systemets standard lønnsarter for fastlønn er haken for trekk i fastlønn for ferie allerede lagt inn, men sjekk alltid lønnsartene før du tar dem i bruk. 

Steg 3: Legge inn lønnsarten med hake for trekk i fastlønn for ferie som fast post på en ansatt

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Ansatt. Klikk aktuell ansatt.

2. Velg knappen for Registrer faste poster
Husk at rett til feriepenger og rett på feriedager er to forskjellige ting. En ansatt kan for eksempel ha rett til fem uker ferie selv om hen ikke har opptjent rett til feriepenger. Regelen er at feriepenger utbetales når den ansatte tar ut ferie. De fleste med fastlønn har avtale om feriepenger og trekk i lønn i juni, men dette er en norm og ikke en regel. Det er ikke uvanlig at ansatte ikke tar ut full ferie, og det finnes ikke noe fasitsvar på hva som er beste praksis med tanke på feriepengeutbetaling. Lønnsansvarlig i selskapet må finne den løsningen som passer best.