Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik endrer du arbeidsgiveravgiftsone og rekalkulerer arbeidsgiveravgift (aga) 

Sist oppdatert: 03.08.2023

Endre arbeidsgiveravgiftsone (aga-sone)


1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Lønn. 
2. Velg fanen for Virksomheter.

3. Klikk på en av virksomhetene og pilen for å velge ny aga-sone.

4. Klikk Lagre innstillinger.
 
5. Velg et alternativ:

Endringen gjelder fra oppstart av firma: brukes ofte dersom du valgte feil aga-sone enten ved oppstart av selskapet eller ved oppstart i systemet.

Endringen skal gjelde fra: brukes dersom en ny endring skal tre i kraft fra en gitt dato. Typisk for endring mellom aga-soner.

6. Klikk Lagre.

Vær oppmerksom på du også kan endre arbeidsgiveravgift sone for hele den juridiske enheten på Lønnsinnstillinger: Juridisk enhet. 

Rekalkuler arbeidsgiveravgift

Dersom det er gjort endringer mellom aga-soner med tilbakevirkende kraft som påvirker allerede beregning av arbeidsgiveravgift lønnsavregninger som er avregnet eller bokført, kan du rekalkulere arbeidsgiveravgift fra a-meldingsbildet uten å nullstille lønnsavregningene.

 

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg A-melding.

2. Klikk på A-meldingsdetaljer. 

3. Klikk på de tre kulepunktene og velg Rekalkuler arbeidsgiveravgift. 

4. Klikk OkDet er ikke nødvendig å rekalkulere aga med mindre det er gjort endringer av aga sone med tilbakevirkende kraft.

 

5. Velg Fra a-meldingsperiode

6. Klikk på Rekalkuler. Ikke klikk mer enn en gang på denne knappen. Rekalkuler gir en oversikt over eventuell endring i arbeidsgiveravgift. 

7. Sett hake ved periodene du vil sende endringsmelding på og klikk Generer Tilleggsmelding. Tilleggsmeldingene blir bare generert, ikke sendt inn. Du må navigere til hver periode der det er generert tilleggsmelding og sende disse inn.

Endringer i hovedbok som følge av rekalkulering må bokføres manuelt. 

8. Bruk pilene for å navigere til korrekt periode

9. Klikk Send inn tilleggsmeldingen. Husk å hente tilbakemelding og gjerne kontroller tallene under periodeoppsummering.