Hopp til innholdet
Logg inn
Velkommen til vårt hjelpesenter

Vis hjelpemeny

Slik oppretter du faste poster på en ansatt

Sist oppdatert: 29.04.2024

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Ansatte

2. Velg den ansatte du ønsker å legge inn faste poster på

Dersom du skal registrere faste lønnsposter på flere ansatte, kan du benytte import av faste lønnsposter
3. Klikk på Register faste poster eller Masseregistering
Ved å gå til Rediger Alle i hovedvisningen av faste poster, kan du redigere allerede registrerte faste poster. Her kan du også legge til nye faste poster.

Registrere faste poster

1. Velg Lønnsart

Mye av informasjonen fylles automatisk ut avhengig av hvordan den aktuelle lønnsarten er definert. Hvis en lønnsart henter sats fra ytelser i ansattkortet må denne informasjonen være fylt ut og lagret for at systemet skal hente satsen. Hvis sats for lønnsart defineres i lønnsarten hentes den automatisk uavhengig av om ytelser er lagt opp på den ansatte.

2. Klikk på Flere felter dersom du ønsker å legge inn dimensjoner per faste post. Også egendefinerte dimensjoner vil dukke opp her. 
NB: Merk at fastlønn vil avkortes relativt til perioden for lønnsavregning. Dersom det for eksempel skal utbetales lønn for oktober og en ansatt legges opp med fastlønnspost som starter 15. oktober, vil systemet automatisk legge opp en utbetaling på ca. 50 % av fastlønnen.

 

Masseregistering

1. Legg inn lønnsarter under kolonnen Lønnsart.  Systemet vil da foreslå passende innstillinger på samtlige kolonner. Klikk på ikonet for kolonneoppsett hvis du ønsker å endre hvilke kolonner som ligger synlig.

2. Klikk Lagre.